Skontaktuj się z nami

directDojazd phoneZadzwoń RezerwujRezerwuj
Dane do przelewu

SANTANDER BANK O/WAŁBRZYCH
NR 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000

Hotel Książ
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych